سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در روز 5شنبه 13/*3/1389روز میلاد حضرت فاطمه راه اندازی

                                                                          بسم الله ارحمن الرحیم

 

 

یا  فاطمه  زهرا  ((ص ))

 

 

یا  مولاتی  یا  فاطمه((ص ))  اغیثینی

 

 

13/3*/1389